Svetovanje

Svetovanje in storitve

Kupujete plovilo in bi se želeli prepričati o utemeljenosti nakupne cene? Želite izvesti varen nakup ali le prejeti informacijo o stanju plovila? Nudimo vam uveljavljene storitve svetovanj in strokovne tehnične asistence pri nakupu rabljenih plovil.

Namen:

Namen asistenčne storitve ogleda plovila na terenu in paketov svetovanja je podati naročniku objektivno sliko o plovilu. Primarni fokus je na pregledu stanja plovila in morebitnemu odstopanju glede na prodajno ceno. Obravnava se strukturo, strojne instalacije (motorji, agregati, z-pete), notranje in zunanje sisteme ter opremo ali dejavnike, ki vplivajo na izpravnost plovila, njegovo uporabo ter varnost uporabnikov. Asistenčna storitev vsebuje ne narekuje ali odsvetuje nakup ampak je le podlaga, da se na osnovi podanih informacij naročnik storitve laže sam odloči o morebitnem nakupu niti ne zajema finančnega svetovanja glede nakupa ali zavarovanja.

Pisno poročilo asistenčne storitve svetovanja pri pregledu pred nakupom plovila vključuje:

- opis plovila in sistemov

- ocena stanja plovila in dejavnikov, ki lahko vplivajo na odmike cene

- priporočila glede morebitnih potrebnih ukrepov za izboljšanja stanja plovila

- vrednotenje primernosti povprašane cene in mnenje o utemeljenosti cene

- fotografije plovila ali specifičnih dejavnikov, s katerimi bi moral biti potencialni kupec seznanjen.

Obseg se razlikuje glede na ceno storitve.

Omejitve: 

Ogledi se izvajajo na nedistruktiven način, torej brez razgradnje elementov in instalacij. Oprema in sestavni sklopi, ki imajo na ta način omejen ali v onemogočen dostop se ne obravnava v sklopu poročila. Slehrna oprema v navtičnem segmentu ima omejeno življenjsko dobo in nima nujno vidnih znakov deterioracije na zunanjosti ali morebitnega potencialnega loma.

Standardna storitev po nedestruktivni metodi ne vključuje: karkšne koli oblike demontaže motornih in strojnih sklopov ter drugih instalacij (vodovodne, elektro ipd.), demontaža sestavnih panelov in drugih elementov v plovilu, ki so v kakršnikoli obliki del sestavnih elementov interjerjev (bivalnih in nebivalnih) ali strukture plovila, izrezovanja materialov in vrtanja, odstranjevanja barv in gel-coatov, ali drugih površinskih tretmajev ter vse posege in oglede s katerimi trenutni lastnik ne soglaša oz. jih prepoveduje.

Področja pregleda: Ogled na se lahko izvede tudi skupaj s kupcem. Potnih stroškov se ne zaračuna v kolikor kupec izvede prevoz do lokacije plovila.

Trup in paluba: Preverba ključnih elementov po nedistruktivni metodi. Pregled se osredotoča na ključna področja elementov plovila, preveri se morebitnih infiltracij vode v trupu, stanje ventilov, krmilnih sistemov in notranje strukture (kjer je to mogoče). Ugotavlja se morebitno prisotnost osmoze, strukturno integriteto in morebitne izvedene strukturne modifikacije in morebitne poškodbe, ki lahko vplivajo na varnost ali morebitne dodatne stroške popravil. Natančno ekonomsko ovrednotenje stroškov popravil se v tem primeru ne izvede, slednje je razumeti kot dodatno storitev.

Elektronski instrumenti plovila: Poročilo se omejuje na zunanji izgled naprav, kablovja, konektorjev in vezij in ustreznosti ter delovanja. Opravi se pregled delovanja uporabnikov.

Strojne instalacije: Vizualni pregled brez demontaže strojnih delov je osredotočen na instalacije in zunanje stanje motorjev in agregatov kakor tudi stanja ustreznosti komponent in prenosov.

Jadra in tende: Ocena podaja informacijo o povprečnem stanju glede na starost in morebitne fizične poškodbe. Celostne informacijo po morebitnem potrebnem servisu mora podati specialistična delavnica.

Ogrevanje: Vizualni pregled gorilnikov na plin, alkohol ali petrolej, pregled instalacije in stanja le te.