Navtika ceneje :: Nega plovil, sredstva proti obraščanju, olja za teak :: Čistila :: FERROTONE, čistilo za vodni kamen in umazanijo

FERROTONE, čistilo za vodni kamen in umazanijo

FERROTONE, čistilo za vodni kamen in umazanijo
SKU
440451 NN004GFN
Teža
1,00 kg
Naša cena:
15,57 EUR
Cena vsebuje DDV 22,000 % ( 2,81 EUR )
Kol
FERROTONE je čistilo za vodni kamen in umazanijo z ladijskih trupov iz stekloplastike in gume. Zelo dobro čisti tudi sol.
Čisti rjo iz propelerjev iz inox-a, medenine in brona ter iz katerekoli površine na barki in gumenjaku.
Očisti tudi plovbene črte in rumenino iz stekloplastike.
Primeren za čiščenje hladilnih sistemov motorjev kot pet.

Embalaža: 1 lt

Navodila za uporabo: ostanke vegetacije očistite kar gre mehansko in na površino nanesite izdelek. Izdelek je jedek in naj deluje 3-15 min. Površino nato dobro operite z navtičnim čistilom Forza 100, še posebno kovinske dele.

Varna uporaba:

Nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Preventivna zaščita:
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 Hraniti zunaj dosega otrok
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če
to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/...

: *
: *
: *
Zagotavljanje varnosti: vpišite številke varnostne kode, ki so prikazane na sliki :


*
SR 450
1.703,51 EUR
SR 900
2.791,30 EUR
SR 1300
3.292,96 EUR
R 900-1200
3.333,31 EUR
Bokobran klasične oblike, beli, 200x560 mm
16,04 EUR
Bokobran klasične oblike, beli, 250x680 mm
24,73 EUR
Bokobran klasične oblike, beli, 300x800 mm
37,49 EUR
Bokobran klasične oblike, črn, 120x450 mm
10,19 EUR
Bokobran klasične oblike, črn, 180x600 mm
16,04 EUR
Darilni boni

 
Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, koliko krat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Če pa nam te podatke posredujete sami, denimo z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku.
Vedno imate možnost da spremenite nastavitve, katere piškotke sprejmete ali zavrnete.
V kolikor želite spremeniti nastavitve piškotkov lahko to storite s klikom na gumb "Spremeni nastavitve" ali na sledeči povezavi